HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING

Föreningens ändamål

Föreningen är en idéell förening med ändamål att för sina medlemmar, nedan Medlemmarna, verka för uppförande av en hamnanläggning för fritidsbåtar i Havstenssund, underhålla, utveckla och driva hamnanläggningen samt att bedriva annan verksamhet i nära anslutning därtill.

Medlemskap

Den får vara Medlem i Föreningen som själv äger en fastighet med färdigställt bostadshus eller byggbar tomt i Havstenssund eller som har annan väsentlig anknytning till Havstenssund, exempelvis genom att dela hushåll med person som äger sådan fastighet. Med Havstenssund avses det område som berättigar till medlemskap i Havstenssunds Samhällsförening.

Juridisk person får vara Medlem endast efter godkännande av styrelsen och på villkor att förutsättningarna för medlemskap i övrigt är uppfyllda.

Bankgironummer

761465

Betalning från utlandet

IBAN: SE4480000835190038270773

SWIFT: SWEDSESS