HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING

Föreningen är en idéell förening med ändamål att för sina medlemmar, nedan Medlemmarna, verka för uppförande av en hamnanläggning för fritidsbåtar i Havstenssund, underhålla, utveckla och driva hamnanläggningen samt att bedriva annan verksamhet i nära anslutning därtill.

Läs mera ...

februari 26, 2012

Medlemsskap i Bryggföreningen

Ansökan sändes till Roy Blom roy.blom@modernekonomi.se med följande uppgifter: Sökandes namn Fastighetsbeteckning Hemadress Telefon mailadress